هتل دیدار هتل دیدار هتل دیدار هتل دیدار هتل دیدار هتل دیدار هتل دیدار

 معرفی هتل دیدار...
Didar Complex پروژه هتل دیدار در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران واقع شده است. وجود مراکز مهم و همچنین پروژه های دولتی بزرگ ساخته شده در حاشیه غربی اراضی عباس آباد و باغهای فرهنگی، تفرجی با مراجعین از سراسر کشور نیاز مبرم و اساسی این منطقه به هتل بین المللی و مجموعه تجاری و پارکینگ را ایجاد نموده است. با توجه به جمعیت منطقه 3 و سرانه های پیشنهادی جامع (ساماندهی)، سطوح اختصاص یافته به کاربریهای فرهنگی، اداری، درمانی، صنعتی، آموزش عالی و مسکونی بیشتر دیده شده و کاربریهای تجاری، جهانگردی و پذیرایی، اقامتی، آموزشی، ورزشی، فضای سبز و پارکینگ کمتر از سطوح مورد نیاز است، که با اجرای این پروژه بخشی از سرانه های مذکور تأمین می گردد. معرفی...

آخرین اخبار

معرفی شرکت دیدار

شرکت توسعه و عمران هم اندیشان دیدار (سهامی خاص) به شماره ثبت 422517 در سال یکهزار و سیصد و نود و یک در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر صنعتی به ثبت رسیده است. این شرکت با هدف خدمت و فعالیت در زیر ساختهای اصلی شهری شروع به فعالیت نموده است، به طوری که سهامداران آن ترکیبی از شرکتها و افراد با تجربه در زمینه مدیریت و اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و دارای تجارب کافی در این خصوص می باشد.       ادامه...

+98 21 26212994
+98 21 26212779
+98 21 26212780
تماس با ما:
© Copyright 2012-2015 . All Rights Reserved - web design